Philips 279P1

Norsk

Om du bruker denne skjermen med USB-C, starter den i utgangspunktet med USB3-kobling, og dermed oppdateringsfrekvens på 30Hz, noe som kan være ubehagelig, spesielt i lengden. For å skifte den til USB2, og dermed 60Hz, bruk meny-knappene til høyre på skjermen:

 1. Trykk meny/ok
 2. Gå til USB Setting
 3. Velg USB
 4. Velg USB 2.0
 5. Trykk meny/ok
 6. Trykk bakover to ganger for å lukke menyen

English

If you use this monitor with the USB-C connection, it will by default start with a USB3 connection, and thus a refresh rate of 30Hz, which can be uncomfortable, especially after extended use. To switch it to USB2, and thus 60Hz, use the menu buttons to the right on the monitor:

 1. Press menu / ok
 2. Go to USB Setting
 3. Select USB
 4. Select USB 2.0
 5. Press menu / ok
 6. Press back twice to close the menu
2022-04-05, Torstein Fiskvik