Skriving av øvinger/løsningsforslag i LaTeX

Det er installert en klassefil på datasystemet (unix) som alle kan bruke når man skriver eksamensoppgaver. Du trenger ikke kopiere denne til katalogen du jobber på, med mindre du jobber på en bærbar pc hvor denne kanskje ikke er installert.

Eksempel

Bruk malfila ovingsmal.tex som er gjengitt her:

oving.tex
\documentclass[11pt, a4paper, norsk]{NTNUoving}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
 
\ovingnr{1}
\semester{Høst 2004}
\fag{TMA4999 Blodsuging}
\institutt{Institutt for matematiske fag}
 
\begin{document}
 
\begin{oppgave}
 Grev Dracula suger blod av en kropp med en sekundrate lik 0.01 av
 blodmengden.
 \begin{punkt}
  Hvis personen hadde 30 l blod i seg, hvor lang tid tar det før
  blodmengden er halvert?
 \end{punkt}
 \begin{punkt}
  Neste oppgave
 \end{punkt}
\end{oppgave}
 
\begin{oppgave}
 Flere oppgaver..
\end{oppgave}
 
\end{document}

Malfila er forhåpentligvis selvforklarende. Ferdigkompilerte versjoner: Postscript PDF

Nummerering

Øvingsklassen sørger selv for nummerering av oppgavene fra 1 og oppover. Hvis du selv vil spesifisere hva som skal stå inni oppgavenummerboksen, kan du spesifisere det som \begin{oppgave}[A]. Du kan også innenfor hver oppgave bruke \oppgaveoverskrift{Grev Dracula} for å skrive en overskrift til oppgaven.

Språk

Du kan endre språk til 'nynorsk' eller 'english' i klasseopsjonen. Har du flere språkvarianter kan det være greit å ha med dokumentklasseopsjonen langinfo, da vil valgt språk komme med i bunnlinja.

Løsningsforslag

Bruk klassen NTNUlf i stedet for NTNUoving, så vil det i tittelen stå at dette er et løsningsforslag til en gitt øving.

Ved å gi klasseopsjonen graalogo vil den blå logoen bli byttet ut med en gråtonevariant (med 40% svart).

Notat

Denne øvingsklassen kan veldig enkelt også brukes til å lage notater, dvs. at i stedet for "Øving X" så står det "Notat" i tittelboksen heller. Gjør dette ved å bruke kommandoen \oving{Notat} i stedet for å spesifisere øvingsnummeret.

Andre ønsker

Har du ønsker til tilpasninger av klassen som kan tenkes å gagne flere enn deg selv, si fra til drift [at] math [dot] ntnu [dot] no så kan det tenkes det blir lagt inn for alle.

Filer

Hvis du har en maskin du har fått av IMF er malene allerede installert. I motsatt fall kan du laste dem ned fra https://www.math.ntnu.no/hg/texmf/tex/latex/ntnumaler/.

2019-03-12, Per Kristian Hove