Mailing lists at IMF

In English: Our department has the following mailing lists. Please note that these mailing lists are unavailable for users outside of NTNU, and that you cannot send email messages containing large attachments to these lists. Instead, publish your document on WWW and refer to its URL in the email message, or use Innsida.

The rest of this article is only available in Norwegian.

Fagenhets- og ansatt-lister

Følgende lister er generert utifra instituttets telefonkatalog. Personer som ikke er oppført i telefonkatalogen, vil heller ikke være med på noen av disse epostlistene. Personer som har reservert seg mot å være synlig/søkbar i NTNUs adresselister er heller ikke med på epostlistene.

Epostlistene kan kun brukes fra NTNU.

Adresse Beskrivelse
imf.alle@math.ntnu.no Alle ansatte, emeriti/emeritae og gjester ved IMF.
Denne epostlisten bør kun brukes hvis meldingen ikke kan legges ut på Innsida.
Kan brukes for å nå alle som foreleser.
ansatte@math.ntnu.no Alle ansatte ved IMF (vitenskapelig inkl. II-stillinger, teknisk/administrative, stipendiater, post.doc.-er.)
Personer uten ansettelsesforhold er ikke med på listen (ERCIM postdocs, nærings-ph.d.).
OBS: Listen inneholder ikke alle som foreleser (f.eks emeriti/innleide timelærere).
vit@math.ntnu.no Alle faste vitenskapelig ansatte, ansatte i innstegsstillinger og II-stillinger.
phd@math.ntnu.no Alle stipendiater og phd-studenter.
postdoc@math.ntnu.no Alle post.doc-er og forskere.
english@math.ntnu.no Alle ikke-norskspråklige ansatte.


Fagenhet / gruppe Alle Alle faste vitenskapelig ansatte, ansatte i innstegsstillinger og II-stillinger
Administrasjonen adm@math.ntnu.no
Algebra og topologi at@math.ntnu.no at.vit@math.ntnu.no
Analyse og didaktikk ad@math.ntnu.no ad.vit@math.ntnu.no
DNA dna@math.ntnu.no dna.vit@math.ntnu.no
Forkurs og grunnutdanning fg@math.ntnu.no fg.vit@math.ntnu.no
Statistikk statistikk@math.ntnu.no statistikk.vit@math.ntnu.no
Teknisk gruppe tekn@math.ntnu.no

Andre lister

Adresse Beskrivelse
datautvalget@math.ntnu.no Instituttets datautvalg
dl.seminar@math.ntnu.no Epostliste for annonsering av deep learning seminar
drift@math.ntnu.no Drift/brukerstøtte
eksamen@math.ntnu.no Eksamensrelaterte henvendelser
fotball@math.ntnu.no Annonsering av fotballtrening
imf-runners@math.ntnu.no Annonsering av løpetrening
instituttleder@math.ntnu.no Epostalias for instituttleder ved IMF
klatring@math.ntnu.no Annonsering av klatring
postmottak@math.ntnu.no Denne epostadressen er instituttets kontaktadresse for henvendelser utenfra
statistics.seminar@math.ntnu.no Epostliste for annonsering av statistikkseminar
studass@math.ntnu.no Student-assistent-relaterte saker
studieveileder@math.ntnu.no Fellesadresse for instituttets studieveiledere
topology.seminar@math.ntnu.no Epostliste for annonsering av topologiseminar
webmaster@math.ntnu.no Webmaster
wgss@math.ntnu.no Working group in Statistical Science


For å se en fullstendig liste over epostlister ved instituttet:

  1. Logg inn ved å klikke NTNU login øverst i høyre hjørne
  2. Klikk på List of lists for å få opp oversikten
2024-03-14, Hallvard Norheim Bø