LG 27UL850-W / LG 27UP850-W

Norsk

 1. Trykk på spaken i underkant av skjermen, rett bak LG-logoen
 2. Velg Settings ved å dra spaken til høyre
 3. Velg General
 4. Sett SMART ENERGY SAVING till Off (Du blir advart om at dette kommer til å bruke mer strøm)
 5. Automatic Standby settes til Off
 6. Buzzer kan skrus av om du ikke liker lyden
 7. Deep Sleep Mode settes til Off
 8. Trykk til venstre to ganger for å lukke menyen

Hvis fargene på skjermen er rare, klikk eple-menyen –> System Preferences –> Displays, se om det er krysset av for High Dynamic Range. Hvis det er det, prøv å fjern avkrysningen og se om skjermen gjengir farger mer som forventet.

Om dette ikke hjelper, gå tilbake til skjermens meny (trykk spaken og dra til høyre). Gå til Picture. Sett Picture Mode til Custom.

English

 1. Press the control stick at the bottom of the bezel, directly behind the LG logo
 2. Select Settings by dragging the lever to the right
 3. Select General
 4. Set SMART ENERGY SAVING to Off (You will be warned that this will use more power)
 5. Set Automatic Standby to Off
 6. Buzzer can be turned off if you do not like the sound
 7. Set Deep Sleep Mode to Off
 8. Press left twice to close the menu

If the colors on the screen are weird, click the apple menu → System PreferencesDisplays, see if High Dynamic Range is checked. If so, try removing the check mark and see if the screen reproduces colors more as expected. If this does not help, return to the on-screen menu (press the control stick, then drag to the right). Go to Picture. Set Picture Mode to Custom.

2022-04-05, Torstein Fiskvik