Diskusjonsforum

Om diskusjonsforumet

Instituttet har et disksjonsforum som kan brukes i emner som trenger mer/bedre funksjonalitet enn det innebygde forumet i Blackboard.

Forumet er tilgjengelig på https://mattelab.math.ntnu.no/. Ta kontakt med drift [at] math [dot] ntnu [dot] no for å få opprettet et forum for ditt emne.

Forumet Piazza er ikke lenger mulig å bruke fra og med høsten 2021, pga. endrede lisensbetingelser/abonnementsmodell (som innebærer kraftig økte kostnader for instituttet og/eller at studentene blir eksponert for reklame/sporing av nettaktiviteten deres av tredjepart).

Funksjonalitet

  • LaTeX-støtte: Inkludert sanntids forhåndsvisning av resultatet mens man skriver (nyttig for studenter som ikke er stø i TeX). (les mer)
  • Mobiltilpasset: Fungerer bra på nettbrett og telefon.
  • Mulig å markere foruminnlegg som løst/besvart (markere svar som "riktig svar"). (les mer)
  • Oversiktlig: Lett å holde oversikt over eventuelle oppfølgingsspørsmål, filtrere bort allerede besvarte spørsmål, etc.
  • Mulighet til å stille spørsmål anonymt. (les mer)
  • Veldig lett å lime inn bilder: Man kan lime inn screenshots direkte uten å lagre til fil og laste opp fila.

Pålogging skjer via Feide, slik at studentene og fagstaben slipper å registrere seg for å poste.

Programvaren som brukes (Discourse) er lagd av de samme som står bak MathOverflow.net og stackexchange.com, og er åpen kildekode.

Kjapp innføring i bruk

Les først Discourse sin New User Guide.

Når du skriver eller svarer på innlegg, kan du enten bruke knapperaden øverst for å utheve/kursivere/lage punktlister etc., eller du kan skrive Markdown-kode direkte hvis du er komfortabel med det. Forhåndsvisning av innlegget vises til høyre for tekstboksen:

Hvis du forventer høy trafikk i forumet, kan det være lurt å opprette underkategorier (for eksempel en underkategori for hver øvingsinnlevering) og oppfordre studentene til å stille spørsmålene i riktig underkategori. Dette gjør du fra skiftenøkkel-nedtrekksmenyen øverst til høyre. Denne menyen vises kun når du står på nettstedets forside https://mattelab.math.ntnu.no/ og ikke når du er inne i ditt eget emne:

Hvis en student poster et innlegg feil sted, kan dere i fagstaben flytte innlegget til riktig kategori. Bruk blyantikonet bak overskriften for å redigere tittel og plassering:

For å markere et spørsmål som løst, klikk først på "···" under svarinnlegget som er riktig og klikk deretter på " ☑ Solution":

Da vises foruminnlegget som besvart både på oversiktssiden og inne i selve innlegget:

Å markere på denne måten gjør det også lett å se hvilke spørsmål som ikke har blitt besvart. Bruk nedtrekksmenyen på øverste linje over innholdsfortegnelsen for å filtrere på besvart/ubesvart-status:

Bruk bjellesymbolet for å styre hvilke varslinger du vil ha (varsler om helt nye foruminnlegg, om nye svar på dine svar, etc.). Bjellesymbolet finner du øverst til høyre på oversiktssiden:

og nederst på siden under hvert foruminnlegg:

Spørsmål og svar

Q: Er anonymitet overfor studenter men ikke overfor faglærer mulig?

A: Nei, anonymitet i forumet betyr anonymitet overfor alle forumbrukere, inkludert de med utvidede rettigheter. Vi kan sjekke identiteten til anonyme brukere manuelt ved å slå opp i den underliggende databasen, men dette er kun aktuelt å gjøre ved misbruk/sjikane.

Q: Er det mulig å poste privat slik man kan i Piazza, dvs. at kun studenten selv og instructor kan se posten?

A: Ja, det er mulig. På samme måte som man kan sende direktemeldinger til en annen bruker, kan man også sende direktemeldinger til en gruppe, og alle fag-/øvingslærere vil være med i en egen gruppe for emnet.

Studentene kan få beskjed om å sende en privat melding til brukeren EMNEKODE i stedet for å poste spørsmålet i forumet, så vil det havne en ny diskusjonstråd i fagstabens meldingsboks inne i Discourse. Meldingsboksen fungerer nesten identisk med forumet (det er mulig å markere tråden som løst, etc.), men trådene som ligger der er ikke synlig i forumet/for studentene.

Q: Er det mulig å slippe inn kun de som tar emnet?

A: Ja, vi kan begrense tilgang til forumet til kun de som er oppmeldt, men da tillates ikke anonyme foruminnlegg/-svar, kun innlegg og svar fra brukerkontoer som er oppmeldt i emnet. (Anonym posting i Discourse skjer ved at brukeren får opprettet en separat brukerkonto nr. 2 med anonymt navn.)

Q: Hvem kan markere som løst?

A: Både studenten som skrev det opprinnelige innlegget og faglærer/øvingslærer kan markere et spørsmål som løst.

Q: Er det mulig å se om det er staben som har svart eller kun andre studenter?

A: Ja og nei: Det er mulig å utheve svar inne i diskusjonstråden (navnet til faglærer/øvingslærer kan vises i en annen farge og med et ikon ved siden av), men det er ikke mulig å indikere dette på forsiden (siden der de siste diskusjonstrådene listes opp).

Q: Vi trenger en god løsning for at oppfølgingsspørsmål blir besvart selv om tråden er markert som løst. Er det mulig?

A: Forslag til rutine: Be studentene fjerne "løst"-markeringen hvis de har oppfølgingsspørsmål.

Er klar over at dette ikke er optimalt, men det ser ikke ut til å være noen måte å skille mellom om ny aktivitet i tråden (etter løst-markering) er gjort av studenter eller gjort av fag-/øvingslærer.

Q: Er det mulig å sperre enkeltforum i et tidsrom, f.eks under eksamen?

A: Ja, men forumet må sperres og åpnes manuelt, vi kan ikke sette tidspunkt/klokkeslett for dette.

2021-08-10, Per Kristian Hove