Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
dispersive15 [2015-09-15]
ehrnstro
dispersive15 [2015-09-15] (nåværende versjon)
ehrnstro
Linje 21: Linje 21:
   * Vera Mikyoung Hur: Instabilities in shallow water models   * Vera Mikyoung Hur: Instabilities in shallow water models
   * Anna Geyer: On the wave length of smooth periodic traveling waves of the Camassa–Holm equation   * Anna Geyer: On the wave length of smooth periodic traveling waves of the Camassa–Holm equation
-  * Christian Klein: ​//tba//+  * Christian Klein: ​Numerical study of fractional nonlinear Schrödinger equations
   * Daulet Moldabayev: Numerical study of nonlinear wave models with SpecTraVVave   * Daulet Moldabayev: Numerical study of nonlinear wave models with SpecTraVVave
2015-09-15, Mats Harald Andreas Ehrnström