Hit kom du trolig fra Forslag til arbeidsflyt for digital undervisning H2020

Steg 1B: Sette opp en forelesningslenke for hele høsten i zoom

 • Start Zoom-appen på macen og velg «Schedule».
 • Topic: navn på møtet, kanskje TMAXXXX.Lectures
 • Kryss av "Recurring meeting"
 • Password: det er automatisk på at passord behøves for å forhindre Zoom-bombing
 • Video: Host on og Participants off
 • Audio: Computer Audio
 • Calendar: Other
 • Advance options:
 • Slå på«Mute participants upon entry» og Only authenticated users can join»
 • Ikke slå på «Enable join before host», «Enable waiting room»
 • Jeg synes ikke du skal sette på Automatically record meeting fordi da må du kanskje redigere litt i starten av opptagket ditt og på slutten, men det er jo mulig, velg da «In the cloud» og da kan du overse instruksene om Record under Steg 2.
 • Det er også mulig å sette epost til andre enn du som skal være host her (f.eks en øvingslærer).
 • Avslutt med å trykke på «Schedule»
 • Da kommer det opp et vindu med info om lenke, møte-id-nummer og et passord (det er masse mer nedover i vinduet men det trenger du ikke).
 • Du kan da kopiere kopier lenke/id/passord og velge "Close" eller velge "Copy invitation" så blir ting kopiert til og så "Close".
 • Lenken, id og passord publiserer du til studentene dine i Blackboard (helst ikke på hjemmesiden til kurset - fordi da kan noen zoom-bombe forelesningen din siden de kan finne lenke åpent på nett).

Husk at det bare er plass til 300 deltakere på zoom by default. NTNU har plass til 500, men det må avklares med Orakel/Multimediasentret.

Nå har du altså laget en lenke med tilhørende id og passord, men siden du ikke satt noen dato så har dette ikke blitt lagret i kalenderen din. Det betyr at du må huske når du skal forelese og bruke lenken eller id-nummeret for å starte hver forelesning da (mer i steg 2).

Klusser du det til og ikke husker helt hva lenke eller id var, så kan du alltid finne det ved å logge inn på din zoom-konto fra https://ntnu.zoom.us, velg Sign-in og deretter ser du dine "Upcoming meetings" med start time "Recurring". Der kan du eventuelt slette det du har laget hvis det har skjedd noe galt, eller starte møtet.

Her er skjermdump av valgene i zoom app på mac (trykk på bildene for å se detaljer):

Tilbake til stegene.

2020-08-16, Mette Langaas