Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Digital vurdering

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) har laget en handlingsplan for digital vurdering. IE har igjen bedt hvert av sine institutter om å nedsette lokale prosjektgrupper for å sørge for at handlingsplanen blir fulgt opp av de enkelte instituttene.

IEs handlingsplan

Prosjektgruppe for digital vurdering ved IMF

 • Aslak Bakke Buan
 • Tonje Jin
 • Mette Langaas
 • Eva Lien
 • Brynjulf Owren
 • Alexander Sigurdsson
 • Eirik Spets
 • Marius Thaule
 • Elin Todal

Mål

Oppfylle IEs handlingsplan for digital vurdering

Mandat

Utarbeide handlingsplan for digital vurdering ved IMF.

 • Kartlegge status i forhold til «om det er praktisk mulig»
 • Plan for opplæring
 • Plan for implementering
 • Inndeles i sensurregistrering, karaktergivende innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen (skoleeksamen)
 • Rapportere til instituttleder
 • Innmelding 30. april 2019

(Presentasjonen holdt av Terje Brekke i forbindelse med oppnevnelsen av lokale prosjektgrupper.)

Møtereferater og presentasjoner

Ressurser

Melde opp emne til digital eksamen

 • Fristen for å melde opp emner som går om høsten er 30. april.
 • Fristen for å melde opp emner som går om våren er 15. september.

Se forøvrig denne siden for mer informasjon.

2019-03-08, Marius Thaule