Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
digitaleksamen [2019-02-08]
mariusth [Ressurser]
digitaleksamen [2019-02-11] (nåværende versjon)
mariusth [Møtereferater og presentasjoner]
Linje 37: Linje 37:
   * {{ :​digitaleksamen:​2019-02-01.pdf |Presentasjon fra første møte i prosjektgruppen ved IMF (1.2.2019)}}   * {{ :​digitaleksamen:​2019-02-01.pdf |Presentasjon fra første møte i prosjektgruppen ved IMF (1.2.2019)}}
   * {{ :​digitaleksamen:​ify-imf_2019-02-01.pdf |Dialogmøte mellom IFY, IMF og Studieadministrasjonen (1.2.2019)}}   * {{ :​digitaleksamen:​ify-imf_2019-02-01.pdf |Dialogmøte mellom IFY, IMF og Studieadministrasjonen (1.2.2019)}}
-  * {{ :​digitaleksamen:​2019-02-06.pdf |Presentasjon fra onsdagsmøte (7.2.2019)}}+  * {{ :​digitaleksamen:​2019-02-06.pdf |Presentasjon fra onsdagsmøte (6.2.2019)}}
  
 ===== Ressurser ===== ===== Ressurser =====
2019-02-11, Marius Thaule