Dette er en gammel utgave av dokumentet!


DELTA - Matematikk på nett fra NTNU

NTNU tilbyr årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid.

DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Studiet er beregnet for studenter som ønsker å oppgradere sine kunnskaper i matematikk, og eller vil bruke årsenheten som en del av et bachelorstudium i matematikk eller andre realfag. Studiet passer bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

DELTA tilbys av Institutt for matematiske fag, NTNU

Husk søknadsfristen for opptak til høsten 2015

Søknadsfristen for opptak til høstens emner er 1.juni.

Opptak og praktisk informasjon.

2016-02-01, Hallvard Norheim Bø